NEWS

작성자
운영자 작성일 : 2024-03-22
제 목 Smart Factory + Automation World 2024 사전등록

 
행   사   명 : Smart Factory + Automation World 2024 (스마트공장ㆍ자동화 산업전)

기         간 : 2024-03-27(화) ~ 2024-03-29

사전등록기간 : : 2023-09-12 ~ 2024-03-25 오후 6시까지

입   장   료 : 일반관람 - 10,000 (*사전등록 시 무료)

장         소 : Coex 전관 (Hall A, B, C, D, 로비)

관 람 시 간 : 10:00 ~ 17:00 (입장마감 16:30) 


목록